Tiistai

26.09.2023
VON HILL 8 - 0 Oldi 2
Tripla 2 2 - 6 Kasi-bilis 1
"KÄÄKKÄ" 4 - 4 Poolpöllöt
Biljard Stars 2 5 - 3 Keiju
Kärpänen 0 - 0 W.O.
03.10.2023
Oldi 2 1 - 7 Tripla 2
Kasi-bilis 1 6 - 2 "KÄÄKKÄ"
Poolpöllöt 7 - 1 Biljard Stars 2
Keiju 6 - 2 Kärpänen
VON HILL 0 - 0 W.O.
10.10.2023
Tripla 2 4 - 4 VON HILL
"KÄÄKKÄ" 5 - 3 Oldi 2
Biljard Stars 2 0 - 8 Kasi-bilis 1
Kärpänen 1 - 7 Poolpöllöt
Keiju 0 - 0 W.O.
17.10.2023
Poolpöllöt 7 - 1 Keiju
Kasi-bilis 1 7 - 1 Kärpänen
Oldi 2 1 - 7 Biljard Stars 2
VON HILL 3 - 5 "KÄÄKKÄ"
Tripla 2 0 - 0 W.O.
24.10.2023
Keiju 3 - 5 Kasi-bilis 1
Kärpänen 5 - 3 Oldi 2
Biljard Stars 2 5 - 3 VON HILL
"KÄÄKKÄ" 7 - 1 Tripla 2
Poolpöllöt 0 - 0 W.O.
31.10.2023
Tripla 2 3 - 5 Biljard Stars 2
VON HILL 6 - 2 Kärpänen
Oldi 2 4 - 4 Keiju
Kasi-bilis 1 6 - 2 Poolpöllöt
"KÄÄKKÄ" 0 - 0 W.O.
07.11.2023
Biljard Stars 2 5 - 3 "KÄÄKKÄ"
Kärpänen 2 - 6 Tripla 2
Keiju 0 - 8 VON HILL
Poolpöllöt 8 - 0 Oldi 2
Kasi-bilis 1 0 - 0 W.O.
14.11.2023
"KÄÄKKÄ" 6 - 2 Kärpänen
Tripla 2 4 - 4 Keiju
VON HILL 2 - 6 Poolpöllöt
Oldi 2 1 - 7 Kasi-bilis 1
Biljard Stars 2 0 - 0 W.O.
21.11.2023
Kasi-bilis 1 5 - 3 VON HILL
Keiju 4 - 4 "KÄÄKKÄ"
Poolpöllöt 7 - 1 Tripla 2
Kärpänen 4 - 4 Biljard Stars 2
Oldi 2 0 - 0 W.O.
28.11.2023
Oldi 2 0 - 8 VON HILL
Kasi-bilis 1 8 - 0 Tripla 2
Poolpöllöt 5 - 3 "KÄÄKKÄ"
Keiju 2 - 6 Biljard Stars 2
W.O. 0 - 0 Kärpänen
12.12.2023
Tripla 2 6 - 2 Oldi 2
"KÄÄKKÄ" 3 - 5 Kasi-bilis 1
Biljard Stars 2 3 - 5 Poolpöllöt
Kärpänen 3 - 5 Keiju
W.O. 0 - 0 VON HILL
09.01.2024
VON HILL 4 - 4 Tripla 2
Oldi 2 3 - 5 "KÄÄKKÄ"
Kasi-bilis 1 6 - 2 Biljard Stars 2
Poolpöllöt 8 - 0 Kärpänen
W.O. 0 - 0 Keiju
16.01.2024
Keiju 3 - 5 Poolpöllöt
Kärpänen 3 - 5 Kasi-bilis 1
Biljard Stars 2 5 - 3 Oldi 2
"KÄÄKKÄ" 2 - 6 VON HILL
W.O. 0 - 0 Tripla 2
23.01.2024
Kasi-bilis 1 7 - 1 Keiju
Oldi 2 4 - 4 Kärpänen
VON HILL 4 - 4 Biljard Stars 2
Tripla 2 3 - 5 "KÄÄKKÄ"
W.O. 0 - 0 Poolpöllöt
30.01.2024
Biljard Stars 2 4 - 4 Tripla 2
Kärpänen 6 - 2 VON HILL
Keiju 8 - 0 Oldi 2
Poolpöllöt 2 - 6 Kasi-bilis 1
W.O. 0 - 0 "KÄÄKKÄ"
06.02.2024
"KÄÄKKÄ" 6 - 2 Biljard Stars 2
Tripla 2 1 - 7 Kärpänen
VON HILL 7 - 1 Keiju
Oldi 2 0 - 8 Poolpöllöt
W.O. 0 - 0 Kasi-bilis 1
13.02.2024
Kärpänen 2 - 6 "KÄÄKKÄ"
Keiju 7 - 1 Tripla 2
Poolpöllöt 6 - 2 VON HILL
Kasi-bilis 1 8 - 0 Oldi 2
W.O. 0 - 0 Biljard Stars 2
20.02.2024
VON HILL 1 - 7 Kasi-bilis 1
"KÄÄKKÄ" 5 - 3 Keiju
Tripla 2 0 - 8 Poolpöllöt
Biljard Stars 2 5 - 3 Kärpänen
W.O. 0 - 0 Oldi 2

Ottelut joukkuettain

"KÄÄKKÄ" 4 - 4 Poolpöllöt
Kasi-bilis 1 6 - 2 "KÄÄKKÄ"
"KÄÄKKÄ" 5 - 3 Oldi 2
VON HILL 3 - 5 "KÄÄKKÄ"
"KÄÄKKÄ" 7 - 1 Tripla 2
"KÄÄKKÄ" 0 - 0 W.O.
Biljard Stars 2 5 - 3 "KÄÄKKÄ"
"KÄÄKKÄ" 6 - 2 Kärpänen
Keiju 4 - 4 "KÄÄKKÄ"
Poolpöllöt 5 - 3 "KÄÄKKÄ"
"KÄÄKKÄ" 3 - 5 Kasi-bilis 1
Oldi 2 3 - 5 "KÄÄKKÄ"
"KÄÄKKÄ" 2 - 6 VON HILL
Tripla 2 3 - 5 "KÄÄKKÄ"
W.O. 0 - 0 "KÄÄKKÄ"
"KÄÄKKÄ" 6 - 2 Biljard Stars 2
Kärpänen 2 - 6 "KÄÄKKÄ"
"KÄÄKKÄ" 5 - 3 Keiju
Tripla 2 2 - 6 Kasi-bilis 1
Kasi-bilis 1 6 - 2 "KÄÄKKÄ"
Biljard Stars 2 0 - 8 Kasi-bilis 1
Kasi-bilis 1 7 - 1 Kärpänen
Keiju 3 - 5 Kasi-bilis 1
Kasi-bilis 1 6 - 2 Poolpöllöt
Kasi-bilis 1 0 - 0 W.O.
Oldi 2 1 - 7 Kasi-bilis 1
Kasi-bilis 1 5 - 3 VON HILL
Kasi-bilis 1 8 - 0 Tripla 2
"KÄÄKKÄ" 3 - 5 Kasi-bilis 1
Kasi-bilis 1 6 - 2 Biljard Stars 2
Kärpänen 3 - 5 Kasi-bilis 1
Kasi-bilis 1 7 - 1 Keiju
Poolpöllöt 2 - 6 Kasi-bilis 1
W.O. 0 - 0 Kasi-bilis 1
Kasi-bilis 1 8 - 0 Oldi 2
VON HILL 1 - 7 Kasi-bilis 1
Tripla 2 2 - 6 Kasi-bilis 1
Oldi 2 1 - 7 Tripla 2
Tripla 2 4 - 4 VON HILL
Tripla 2 0 - 0 W.O.
"KÄÄKKÄ" 7 - 1 Tripla 2
Tripla 2 3 - 5 Biljard Stars 2
Kärpänen 2 - 6 Tripla 2
Tripla 2 4 - 4 Keiju
Poolpöllöt 7 - 1 Tripla 2
Kasi-bilis 1 8 - 0 Tripla 2
Tripla 2 6 - 2 Oldi 2
VON HILL 4 - 4 Tripla 2
W.O. 0 - 0 Tripla 2
Tripla 2 3 - 5 "KÄÄKKÄ"
Biljard Stars 2 4 - 4 Tripla 2
Tripla 2 1 - 7 Kärpänen
Keiju 7 - 1 Tripla 2
Tripla 2 0 - 8 Poolpöllöt
Biljard Stars 2 5 - 3 Keiju
Poolpöllöt 7 - 1 Biljard Stars 2
Biljard Stars 2 0 - 8 Kasi-bilis 1
Oldi 2 1 - 7 Biljard Stars 2
Biljard Stars 2 5 - 3 VON HILL
Tripla 2 3 - 5 Biljard Stars 2
Biljard Stars 2 5 - 3 "KÄÄKKÄ"
Biljard Stars 2 0 - 0 W.O.
Kärpänen 4 - 4 Biljard Stars 2
Keiju 2 - 6 Biljard Stars 2
Biljard Stars 2 3 - 5 Poolpöllöt
Kasi-bilis 1 6 - 2 Biljard Stars 2
Biljard Stars 2 5 - 3 Oldi 2
VON HILL 4 - 4 Biljard Stars 2
Biljard Stars 2 4 - 4 Tripla 2
"KÄÄKKÄ" 6 - 2 Biljard Stars 2
W.O. 0 - 0 Biljard Stars 2
Biljard Stars 2 5 - 3 Kärpänen
VON HILL 8 - 0 Oldi 2
Oldi 2 1 - 7 Tripla 2
"KÄÄKKÄ" 5 - 3 Oldi 2
Oldi 2 1 - 7 Biljard Stars 2
Kärpänen 5 - 3 Oldi 2
Oldi 2 4 - 4 Keiju
Poolpöllöt 8 - 0 Oldi 2
Oldi 2 1 - 7 Kasi-bilis 1
Oldi 2 0 - 0 W.O.
Oldi 2 0 - 8 VON HILL
Tripla 2 6 - 2 Oldi 2
Oldi 2 3 - 5 "KÄÄKKÄ"
Biljard Stars 2 5 - 3 Oldi 2
Oldi 2 4 - 4 Kärpänen
Keiju 8 - 0 Oldi 2
Oldi 2 0 - 8 Poolpöllöt
Kasi-bilis 1 8 - 0 Oldi 2
W.O. 0 - 0 Oldi 2
VON HILL 8 - 0 Oldi 2
VON HILL 0 - 0 W.O.
Tripla 2 4 - 4 VON HILL
VON HILL 3 - 5 "KÄÄKKÄ"
Biljard Stars 2 5 - 3 VON HILL
VON HILL 6 - 2 Kärpänen
Keiju 0 - 8 VON HILL
VON HILL 2 - 6 Poolpöllöt
Kasi-bilis 1 5 - 3 VON HILL
Oldi 2 0 - 8 VON HILL
W.O. 0 - 0 VON HILL
VON HILL 4 - 4 Tripla 2
"KÄÄKKÄ" 2 - 6 VON HILL
VON HILL 4 - 4 Biljard Stars 2
Kärpänen 6 - 2 VON HILL
VON HILL 7 - 1 Keiju
Poolpöllöt 6 - 2 VON HILL
VON HILL 1 - 7 Kasi-bilis 1
"KÄÄKKÄ" 4 - 4 Poolpöllöt
Poolpöllöt 7 - 1 Biljard Stars 2
Kärpänen 1 - 7 Poolpöllöt
Poolpöllöt 7 - 1 Keiju
Poolpöllöt 0 - 0 W.O.
Kasi-bilis 1 6 - 2 Poolpöllöt
Poolpöllöt 8 - 0 Oldi 2
VON HILL 2 - 6 Poolpöllöt
Poolpöllöt 7 - 1 Tripla 2
Poolpöllöt 5 - 3 "KÄÄKKÄ"
Biljard Stars 2 3 - 5 Poolpöllöt
Poolpöllöt 8 - 0 Kärpänen
Keiju 3 - 5 Poolpöllöt
W.O. 0 - 0 Poolpöllöt
Poolpöllöt 2 - 6 Kasi-bilis 1
Oldi 2 0 - 8 Poolpöllöt
Poolpöllöt 6 - 2 VON HILL
Tripla 2 0 - 8 Poolpöllöt
Biljard Stars 2 5 - 3 Keiju
Keiju 6 - 2 Kärpänen
Keiju 0 - 0 W.O.
Poolpöllöt 7 - 1 Keiju
Keiju 3 - 5 Kasi-bilis 1
Oldi 2 4 - 4 Keiju
Keiju 0 - 8 VON HILL
Tripla 2 4 - 4 Keiju
Keiju 4 - 4 "KÄÄKKÄ"
Keiju 2 - 6 Biljard Stars 2
Kärpänen 3 - 5 Keiju
W.O. 0 - 0 Keiju
Keiju 3 - 5 Poolpöllöt
Kasi-bilis 1 7 - 1 Keiju
Keiju 8 - 0 Oldi 2
VON HILL 7 - 1 Keiju
Keiju 7 - 1 Tripla 2
"KÄÄKKÄ" 5 - 3 Keiju
Kärpänen 0 - 0 W.O.
Keiju 6 - 2 Kärpänen
Kärpänen 1 - 7 Poolpöllöt
Kasi-bilis 1 7 - 1 Kärpänen
Kärpänen 5 - 3 Oldi 2
VON HILL 6 - 2 Kärpänen
Kärpänen 2 - 6 Tripla 2
"KÄÄKKÄ" 6 - 2 Kärpänen
Kärpänen 4 - 4 Biljard Stars 2
W.O. 0 - 0 Kärpänen
Kärpänen 3 - 5 Keiju
Poolpöllöt 8 - 0 Kärpänen
Kärpänen 3 - 5 Kasi-bilis 1
Oldi 2 4 - 4 Kärpänen
Kärpänen 6 - 2 VON HILL
Tripla 2 1 - 7 Kärpänen
Kärpänen 2 - 6 "KÄÄKKÄ"
Biljard Stars 2 5 - 3 Kärpänen
Kärpänen 0 - 0 W.O.
VON HILL 0 - 0 W.O.
Keiju 0 - 0 W.O.
Tripla 2 0 - 0 W.O.
Poolpöllöt 0 - 0 W.O.
"KÄÄKKÄ" 0 - 0 W.O.
Kasi-bilis 1 0 - 0 W.O.
Biljard Stars 2 0 - 0 W.O.
Oldi 2 0 - 0 W.O.
W.O. 0 - 0 Kärpänen
W.O. 0 - 0 VON HILL
W.O. 0 - 0 Keiju
W.O. 0 - 0 Tripla 2
W.O. 0 - 0 Poolpöllöt
W.O. 0 - 0 "KÄÄKKÄ"
W.O. 0 - 0 Kasi-bilis 1
W.O. 0 - 0 Biljard Stars 2
W.O. 0 - 0 Oldi 2