Keskiviikko

28.09.2022
Derby pool 1 - 7 Biljard Stars 1
Kasi-bilis 1 8 - 0 Kasi-bilis 2
Kärpänen 3 - 5 Vihree Nelonen
Erika 2 - 6 Tripla
05.10.2022
Tripla 8 - 0 Derby pool
Biljard Stars 1 7 - 1 Vihree Nelonen
Kärpänen 1 - 7 Kasi-bilis 1
Kasi-bilis 2 2 - 6 Erika
12.10.2022
Derby pool 3 - 5 Kärpänen
Erika 4 - 4 Biljard Stars 1
Kasi-bilis 1 6 - 2 Tripla
Vihree Nelonen 2 - 6 Kasi-bilis 2
19.10.2022
Vihree Nelonen 5 - 3 Derby pool
Tripla 5 - 3 Biljard Stars 1
Erika 2 - 6 Kasi-bilis 1
Kasi-bilis 2 7 - 1 Kärpänen
26.10.2022
Kasi-bilis 1 8 - 0 Derby pool
Biljard Stars 1 3 - 5 Kasi-bilis 2
Kärpänen 3 - 5 Erika
Tripla 8 - 0 Vihree Nelonen
02.11.2022
Derby pool 0 - 8 Erika
Biljard Stars 1 8 - 0 Kärpänen
Vihree Nelonen 0 - 8 Kasi-bilis 1
Kasi-bilis 2 0 - 8 Tripla
09.11.2022
Derby pool 1 - 7 Kasi-bilis 2
Kasi-bilis 1 8 - 0 Biljard Stars 1
Kärpänen 2 - 6 Tripla
Erika 6 - 2 Vihree Nelonen
16.11.2022
Biljard Stars 1 8 - 0 Derby pool
Kasi-bilis 2 2 - 6 Kasi-bilis 1
Vihree Nelonen 6 - 2 Kärpänen
Tripla 8 - 0 Erika
23.11.2022
Derby pool 0 - 8 Tripla
Vihree Nelonen 1 - 7 Biljard Stars 1
Kasi-bilis 1 8 - 0 Kärpänen
Erika 4 - 4 Kasi-bilis 2
30.11.2022
Kärpänen 6 - 2 Derby pool
Biljard Stars 1 6 - 2 Erika
Tripla 4 - 4 Kasi-bilis 1
Kasi-bilis 2 4 - 4 Vihree Nelonen
11.01.2023
Derby pool 4 - 4 Vihree Nelonen
Biljard Stars 1 4 - 4 Tripla
Kasi-bilis 1 8 - 0 Erika
Kärpänen 2 - 6 Kasi-bilis 2
18.01.2023
Derby pool 0 - 8 Kasi-bilis 1
Kasi-bilis 2 1 - 7 Biljard Stars 1
Erika 7 - 1 Kärpänen
Vihree Nelonen 1 - 7 Tripla
25.01.2023
Erika 7 - 1 Derby pool
Kärpänen 1 - 7 Biljard Stars 1
Kasi-bilis 1 8 - 0 Vihree Nelonen
Tripla 7 - 1 Kasi-bilis 2
01.02.2023
Kasi-bilis 2 6 - 2 Derby pool
Biljard Stars 1 3 - 5 Kasi-bilis 1
Tripla 7 - 1 Kärpänen
Vihree Nelonen 6 - 2 Erika

Ottelut joukkuettain

Biljard Stars 1 7 - 1 Vihree Nelonen
Erika 4 - 4 Biljard Stars 1
Derby pool 1 - 7 Biljard Stars 1
Tripla 5 - 3 Biljard Stars 1
Biljard Stars 1 3 - 5 Kasi-bilis 2
Biljard Stars 1 8 - 0 Kärpänen
Kasi-bilis 1 8 - 0 Biljard Stars 1
Biljard Stars 1 8 - 0 Derby pool
Vihree Nelonen 1 - 7 Biljard Stars 1
Biljard Stars 1 6 - 2 Erika
Biljard Stars 1 4 - 4 Tripla
Kasi-bilis 2 1 - 7 Biljard Stars 1
Kärpänen 1 - 7 Biljard Stars 1
Biljard Stars 1 3 - 5 Kasi-bilis 1
"KÄÄKKÄ" 4 - 4 Biljard Stars 1
Erika 3 - 5 Biljard Stars 1
VON HILL 4 - 4 Biljard Stars 1
Poolpöllöt 7 - 1 Biljard Stars 1
Tripla 8 - 0 Derby pool
Kasi-bilis 1 6 - 2 Tripla
Erika 2 - 6 Tripla
Tripla 5 - 3 Biljard Stars 1
Tripla 8 - 0 Vihree Nelonen
Kasi-bilis 2 0 - 8 Tripla
Kärpänen 2 - 6 Tripla
Tripla 8 - 0 Erika
Derby pool 0 - 8 Tripla
Tripla 4 - 4 Kasi-bilis 1
Biljard Stars 1 4 - 4 Tripla
Vihree Nelonen 1 - 7 Tripla
Tripla 7 - 1 Kasi-bilis 2
Tripla 7 - 1 Kärpänen
Biljard Stars 1 1 - 7 Tripla
Poolpöllöt 5 - 3 Tripla
Keiju 1 - 7 Tripla
Kasi-bilis 2 2 - 6 Erika
Vihree Nelonen 2 - 6 Kasi-bilis 2
Kasi-bilis 1 8 - 0 Kasi-bilis 2
Kasi-bilis 2 7 - 1 Kärpänen
Biljard Stars 1 3 - 5 Kasi-bilis 2
Kasi-bilis 2 0 - 8 Tripla
Derby pool 1 - 7 Kasi-bilis 2
Kasi-bilis 2 2 - 6 Kasi-bilis 1
Erika 4 - 4 Kasi-bilis 2
Kasi-bilis 2 4 - 4 Vihree Nelonen
Kärpänen 2 - 6 Kasi-bilis 2
Kasi-bilis 2 1 - 7 Biljard Stars 1
Tripla 7 - 1 Kasi-bilis 2
Kasi-bilis 2 6 - 2 Derby pool
Lady team 2 - 6 Kasi-bilis 2
Kärpänen 1 - 7 Kasi-bilis 2
Derby pool 1 - 7 Kasi-bilis 2
BS 2 1 - 7 Kasi-bilis 2
Kärpänen 1 - 7 Kasi-bilis 1
Kasi-bilis 1 6 - 2 Tripla
Kasi-bilis 1 8 - 0 Kasi-bilis 2
Erika 2 - 6 Kasi-bilis 1
Kasi-bilis 1 8 - 0 Derby pool
Vihree Nelonen 0 - 8 Kasi-bilis 1
Kasi-bilis 1 8 - 0 Biljard Stars 1
Kasi-bilis 2 2 - 6 Kasi-bilis 1
Kasi-bilis 1 8 - 0 Kärpänen
Tripla 4 - 4 Kasi-bilis 1
Kasi-bilis 1 8 - 0 Erika
Derby pool 0 - 8 Kasi-bilis 1
Kasi-bilis 1 8 - 0 Vihree Nelonen
Biljard Stars 1 3 - 5 Kasi-bilis 1
Tripla 2 - 6 Kasi-bilis 1
Biljard Stars 1 4 - 4 Kasi-bilis 1
Erika 1 - 7 Kasi-bilis 1
Kärpänen 1 - 7 Kasi-bilis 1
Derby pool 3 - 5 Kärpänen
Kärpänen 3 - 5 Vihree Nelonen
Kasi-bilis 2 7 - 1 Kärpänen
Kärpänen 3 - 5 Erika
Biljard Stars 1 8 - 0 Kärpänen
Kärpänen 2 - 6 Tripla
Vihree Nelonen 6 - 2 Kärpänen
Kasi-bilis 1 8 - 0 Kärpänen
Kärpänen 6 - 2 Derby pool
Kärpänen 2 - 6 Kasi-bilis 2
Erika 7 - 1 Kärpänen
Kärpänen 1 - 7 Biljard Stars 1
Tripla 7 - 1 Kärpänen
Oldi 6 - 2 Kärpänen
Tripla 2 5 - 3 Kärpänen
BS 2 4 - 4 Kärpänen
Lady team 2 - 6 Kärpänen
Kasi-bilis 2 2 - 6 Erika
Erika 4 - 4 Biljard Stars 1
Erika 2 - 6 Tripla
Erika 2 - 6 Kasi-bilis 1
Kärpänen 3 - 5 Erika
Derby pool 0 - 8 Erika
Erika 6 - 2 Vihree Nelonen
Tripla 8 - 0 Erika
Erika 4 - 4 Kasi-bilis 2
Biljard Stars 1 6 - 2 Erika
Kasi-bilis 1 8 - 0 Erika
Erika 7 - 1 Kärpänen
Erika 7 - 1 Derby pool
Vihree Nelonen 6 - 2 Erika
Poolpöllöt 7 - 1 Erika
"KÄÄKKÄ" 6 - 2 Erika
VON HILL 6 - 2 Erika
Tripla 6 - 2 Erika
Tripla 8 - 0 Derby pool
Derby pool 3 - 5 Kärpänen
Derby pool 1 - 7 Biljard Stars 1
Vihree Nelonen 5 - 3 Derby pool
Kasi-bilis 1 8 - 0 Derby pool
Derby pool 0 - 8 Erika
Derby pool 1 - 7 Kasi-bilis 2
Biljard Stars 1 8 - 0 Derby pool
Derby pool 0 - 8 Tripla
Kärpänen 6 - 2 Derby pool
Derby pool 4 - 4 Vihree Nelonen
Derby pool 0 - 8 Kasi-bilis 1
Erika 7 - 1 Derby pool
Kasi-bilis 2 6 - 2 Derby pool
BS 2 5 - 3 Derby pool
Vihree Nelonen 5 - 3 Derby pool
Tripla 2 4 - 4 Derby pool
Kärpänen 7 - 1 Derby pool
Biljard Stars 1 7 - 1 Vihree Nelonen
Vihree Nelonen 2 - 6 Kasi-bilis 2
Kärpänen 3 - 5 Vihree Nelonen
Vihree Nelonen 5 - 3 Derby pool
Tripla 8 - 0 Vihree Nelonen
Vihree Nelonen 0 - 8 Kasi-bilis 1
Erika 6 - 2 Vihree Nelonen
Vihree Nelonen 6 - 2 Kärpänen
Vihree Nelonen 1 - 7 Biljard Stars 1
Kasi-bilis 2 4 - 4 Vihree Nelonen
Derby pool 4 - 4 Vihree Nelonen
Vihree Nelonen 1 - 7 Tripla
Kasi-bilis 1 8 - 0 Vihree Nelonen
Vihree Nelonen 6 - 2 Erika
Kasi-bilis 2 7 - 1 Vihree Nelonen
Pub Pieni Karhu 3 - 5 Vihree Nelonen
Lady team 4 - 4 Vihree Nelonen
Kärpänen 3 - 5 Vihree Nelonen